Hvad jeg hjælper med?

Jeg hjælper ejerledere og iværksættere med det, de har brug for hjælp til, hvis jeg eller mener, at jeg kan løse opgaven.

Nedenfor har jeg forsøgt at opsummere, hvad jeg især har erfaring med.

Forretningsplaner

Både helt nystartede iværksættere og mere etablerede virksomheder med finansieringsbehov kontakter mig for at få udarbejdet forretningsplaner, når de skal rejse kapital fra investorer og i nogle tilfælde banker.

Projektansøgninger

Andre søger kapital hos fonde og puljer. Dem hjælper jeg med at udarbejde projektansøgninger.

Strategiarbejde

I forbindelse med udvikling af en strategi eller løbende revision af virksomhedens strategi bruger mere etablerede virksomheder mig til at planlægge, gennemføre og dokumentere processen.

Det sker typisk i samarbejde med en ledergruppe, der diskuterer og udvikler strategien. Min opgave er typisk:

  • at lægge en plan for forløbet og de enkelte møder og workshops.
  • at være tovholder på møderne og holde fokus på emnet.
  • at dokumentere arbejdet i en strategiplan.
  • at medvirke, når strategien præsenteres for medarbejderne og når medarbejderne evt. skal involveres i den praktiske impementering.

Værdiafklaring

Etablerede virksomheder bruger mig også, når det skal afklares og synliggøres, hvad det er for værdier, virksomheden bygger på.

De vil typisk ske i form af en workshop i ledergruppen efterfulgt af en involvering af hele organisationen.

Resultatet er en række fælles værdier, som bygger på det, der faktisk sker i virksomheden, og ikke på noget, som ledelsen har dikteret skal være værdierne.

Kommunikationsopgaver

I forbindelse med mine beskrevne opgaver for virksomheder opstår der også ofte behov for kommunikation og formidling. Med min baggrund indenfor journalistik og webudvikling, har jeg også jævnligt hjulpet med små og store kommunikationsopgaver, fx

  • Opsætning af hjemmesider og produktion af tekster til disse.
  • Artilkler og pressemeddelelser.
  • Udvikling og produktion af magasin.
  • Formulering af breve til medarbejdere og kunder i forbindelse med virksomhedsovertagelse.
  • Taleskrivning.
  • Udarbejdelse af præsentationer (Powerpoints)

Opbygning af iværksættermiljøer

Da regeringen etablerede et iværksætterakademi i 2005 for at gøre innovation og iværksætteri til en integreret del af de videregående uddannelser, blev jeg kontaktet af Iværksætterakademiet IDEA for at udvikle og implementere et koncept for studentervæksthuse – fysiske miljøer, hvor studerende med konkrete forretningsidéer eller bare en interesse for iværksætteri kunne henvende sig for at få hjælp og for at møde andre med de samme drømme.

Det blev til i alt 13 studentervæksthuse. I den praktiske implementering og drift har jeg primært været involveret i: