Tom menu

Ledertræner

Jeg har i flere omgange arbejdet med lederudvikling af ejerledere i danske SMV’er.

Opgaver og projekter

Som ansat hos eller som freelancer for Jonathan A/S har jeg være proceskonsulent ved gennemførelse af længere udviklingsprogrammer for ejerledere:

  • Virksomhed i Vækst 10
  • Virksomhed i Vækst 23
  • Virksomhed i Vækst 27

Desuden har jeg faciliteret opfølgningsseminarer for

Virksomhed i Vækst er et lederudviklingsprogram på 12 seminarer á 2 dage over ca. halvandet år. Deltagerne er ejerledere i danske SMV’er med typisk 10-100 ansatte.

Metoden kan i vid udstrækning karakteriseres som action learning, og tager udgangspunkt i deltagernes arbejde med egne cases.

Læs mere om Virksomhed i Vækst på Jonathan A/S’ hjemmeside…

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes