Tom menu

Projektleder og projektkonsulent

Projektarbejde har været en væsentlig del af mit arbejdsliv, og selvom diverse projekter er beskrevet under mine andre kompetencer, vil jeg lige lave et kort samlet overblik over større projekter, hvor jeg enten har fungeret som projektleder eller haft en central rolle i projekgruppen eller som ekstern projektkonsulent.

Udvikling og etablering af inkubatormiljøer

IDEA House, nationalt projekt (2005-2008)

I forbindelse med etablering af IDEA – International Danish Entrepreneurship Academy – i 2005, blev jeg hyret på freelancebasis til at varetage konceptudviklingen for en række studentervæksthuse – fysiske miljøer for studenteriværksættere – som skulle etableres ved de videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.

Jeg var også med i implementeringen, som resulterede i 13 IDEA Houses i løbet af tre år.

Studentervæksthus Aarhus, Aarhus Universitet

I forbindelse med etablering af et studentervæksthus ved Aarhus Universitet blev jeg hyret på freelancebasis for at bidrage til konceptudviklingen, og blev efterfølgende brugt ad hoc til coaching og workshops.

Se mere om Studentervæksthus Aarhus…

Student Entrepreneurship Centre, VIA University College

Jeg har løbende bidraget på freelancebasis til aktiviteterne i Student Entrepreneurship Centre (nu VIA Student Incubator) i Horsens. Primært ved afholdelse af workshops.

Se mere om VIA Student Incubator…

SDU Cortex Lab, Syddansk Universitet (2014-2016)

I forbindelse med etablering af et miljø for studenteriværksætteri og erhvervsrettede aktiviteter ved Syddansk Universitet, blev jeg hyret på freelancebasis til udvikling af koncept for primært iværksætterdelen.

Efterfølgende var jeg fastansat som afdelingsleder ved IDEA Entrepreneurship Centre på Syddansk Universitet, Odense, hvor forberedelse om implementering af aktiviteterne i SDU Cortex Lab var hovedopgaven sammen med løbende coaching af iværksættere.

Se mere om SDU Cortex Lab…

 

Andre projekter

 

Restructuring SME’s

 

Det Etiske Regnskab

 

Q-projekt

 

 

Business Model Architect

 

 

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes