Tom menu

Strategisk facilitator

Igennem mit eget firma BENDTSEN start og udvikling har jeg fungeret som facilitator i strategiprocesser for en række SMV’er.

Min opgave har primært været

  • at planlægge forløbet af workshops for ledergruppe og evt. involvering af medarbejdere.
  • at facilitere de enkelte workshops og sørge for, at diskussionen holder sig på sporet.
  • at dokumentere resultatet af de enkelte workshops og udarbejde skriftlige strategi- og handlingsplaner.

 

Opgaver og projekter

Ofte er der tale om generelle strategiprocesser med udvikling og vedligehold af strategien generelt, men der vil også ofte være behov for workshops med mere specifikke formål. Nogle eksempler er givet nedenfor:

  • Udvikling af strategi og handlingsplaner i virksomheder uden formel strategi.
  • Opdatering af strategi, politikker og handlingsplaner i form af fx grundig revision eller årligt servicecheck.
  • Fokuserede strategiske workshops om fx risikoanalyse.
  • Involvering af hele organisationen i formulering af handlingsplaner.
  • Kulturdag med formulering af fælles værdier og kulturudsagn.
  • Udviklingsdag for enkelte afdelinger.
  • Fælles præsentation af strategiarbejdet.

 

 

 

 

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes