Tom menu

Underviser og forsker

Jeg har fungeret som underviser i mange forskellige sammenhænge siden 1990, hvor jeg startede med voksenundervisning i grundlæggende bogføring.

Fagundervisning på videregående uddannelser

Fagundervisning på universiteter og andre videregående uddannelser:

 

Enkeltstående moduler

Desuden har jeg fungeret som underviser eller kursusleder i enkeltstående moduler hos bl.a.

 • Kaospiloterne, Aarhus
 • Center for Entrepreneurship, Aarhus (senere Aarhus Entrepreneurship Centre).
 • Studentervæksthus Aarhus
 • Syddansk Universitet
 • SDU Cortex Lab
 • Iværksætterpakken
 • DJØF

Temaerne har typisk ligget indenfor områderne innovation og entrepreneurship:

 • Idégenerering
 • Brugerindlevelse
 • Konceptudvikling
 • Forretningsmodellen
 • Forretningsplaner
 • Budgettering
 • Lean Startup

Fagundervisning m.v. på erhvervsuddannelserne

I det meste af 90’erne var jeg ansat på Horsens Handelsskole, hvor jeg underviste i bl.a.

 • Salg og service
 • Samfundsfag
 • Samfundsøkonomi
 • Iværksætteri
 • Personligt salg

Desuden var jeg involveret i en række pædagogiske og organisatoriske projekter og opgaver på skolen:

 • Teamleder – koordinerende og planlæggende funktion for en gruppe lærere og elever.
 • Studievejleder
 • Pædagogisk råds forretningsudvalg – valgt af skolens lærere til at varetage ledelsen af de løbende pædagogiske rådsmøder.
 • Det Etiske Regnskab – projekt med implementering af Det Etiske Regnskab som ledelseværktøj.
 • Q-projekt – projektleder for projekt, der implementerede elementer fra Total Quality Management på Horsens Handelsskole.

 

Forskning

I samarbejde med professor Torben Bager fra Syddansk Universitet har jeg haft ansvaret for den danske del af forskningsprojektet Restructuring SME’s.

Projektet bestod af:

 • Planlægning og gennemførelse af interviews med ejerledere i tre danske virksomheder, Sjølund, Mermaid og The Whole Company, som har været igennem forskellige former for omstrukturering. Og efterfølgende dokumentation af resultatet.
 • Desk research om forskellige former for omstrukturering i Danmark (statistiske data) og udarbejdelse af rapport.
 • Udarbejdelse af artiklen “Omstrukturering af mindre virksomheder er en personlig sag” til Årsrapport fra Center for Småvirksomhedsforskning 2012.

Læs mere om projektet Restructuring SME’s…

 

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes