1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Om Jan Bendtsen
  4. Underviser, træner, instruktør, facilitator…

Underviser, træner, instruktør, facilitator…

Det startede i min tidlige ungdom med et trænerjob for nogle drenge i den lokale fodboldklub Stadil-Vedersø IF. Senere blev det at sætte en gruppe mennesker i gang med et eller andet for at blive dygtigere en fast del af mit arbejdsliv.

Lærer på Horsens Handelsskole

Mit første job efter årene på Handelshøjskolen i Århus fik jeg faktisk under en orlov fra cand.merc.-studierne. Min første undervisningsopgave var et kursus for voksne i bogføring på Horsens Handelsskole, og efter et halvt år i kursusafdelingen blev jeg tilbudt fastansættelse på ungdomsuddannelserne.

For mig har det altid været sjovt at lære noget, når jeg skulle bruge det til noget. Derfor gav jeg mig selv den udfordring på handelsskolen, at det skulle være sjovt for de studerende at lære noget, og at det skulle være så tæt på virkeligheden som muligt.

Det lykkedes især, da jeg med tiden fik udviklet et kursus i iværksætteri, hvor eleverne skulle arbejde med udvikling af egne forretningsidéer.

Lederudvikling af ejerledere hos Jonathan A/S

Kan man lære nogen noget om ledelse uden selv at sidde med svarene? Ja, hvis man har en gruppe ejerledere fra forskellige virksomeder, så lærer de allerbedst fra hinanden.

Ejerledere respekterer andre ejerledere. Kun andre i samme situation kan fuldt ud leve sig ind i, hvad det vil sige at være ejerleder, og i kraft af erfaringen fra deres egen hverdag, ved de også, hvordan man leder en virksomhed. De ved, hvordan de leder deres egen virksomhed.

Men ved at lukke andre ejerledere ind i deres egen virksomhed, og ved at lade dem tale med og lytte til medarbejderne, får de nye perspektiver på deres egen virksomhed. De får den at se gennem andre ejerlederes øjne.

Sammen med mine kolleger hos Jonathan A/S fik jeg en masse erfaring med at lede en proces, hvor deltagerne i virkeligheden vidste meget mere om emnet end jeg selv gjorde. At træde i baggrunden og lade deltagerne selv udfolde deres viden og indsigt i ledelsesmæssige udfordringer.

Og så langsomt se dem udvikle sig som ledere og som mennesker i samspillet med andre, der er ligesom dem – og dog helt forskellige.

Iværksættertræner

Ligesom det at være ejerleder er en livslang læreproces i livets skole, så handler det at være iværksætter også i høj grad om at lære at lede og tro på sig selv.

Da regeringen i starten af 00’erne ønskede at styrke iværksætteriet på universiteter og andre videregående uddannelser fik jeg en central rolle hos det nyetablerede Iværksætterakademiet IDEA, hvor jeg var med i konceptudviklingen og implementeringen af 13 nye iværksættermiljøer på de videregående uddannelser, såkaldte studentervæksthuse.

Her har jeg kørt en lang række kurser og workshops for unge med lyst til innovation og iværksætteri, ligesom jeg har undervist i egentlige iværksætter- og innovationsfag på

  • Aarhus Universitet
  • VIA University College
  • Syddansk Universitet

Banecykling og kajakroning

Mine aktiviteter som træner, instruktør, underviser eller hvad man nu kalder det, har ikke begrænset sig til det forretningsmæssige.

Mens jeg var bosiddende i Odense, var jeg instruktør på den nyåbnede Odense Cyklebane, mens jeg i dag fungerer som instruktør for begynderholdene i Horsens Kajakklub.