Strategiproces

Hvis du og din virksomhed står foran udvikling af en ny strategi eller fornyelse af den gamle, kan jeg hjælpe jer med facilitering og dokumentation af processen.

Med andre ord: Jeg planlægger forløbet sammen med jer, sørger for at I holder jer på sporet og udfordrer jer undervejs, og dokumenterer det hele, så I også står med et skriftligt og visuelt produkt efter forløbet.

En strategiproces vil ofte bestå af følgende faser:

  • Kortlægning af aktuel situation
  • Udvikling af fremtidsbillede og nye strategier
  • Identifikation af projekter og handlingsplaner, der skal realisere strategien og målene.
  • Igangsættelse og løbende opfølgning på projekter og handlingsplaner.

Undervejs i denne proces vil der desuden typisk være en form for involvering af organisation.